Vermeulen kerkorgel Heteren

Vermeulen kerkorgel 1958 Heteren, herplaatsing, restauratie en uitbreiding.

Dit orgel heeft een zeer speciaal front.

Vermeulen church organ, restored
Vermeulen Kirchenorgel, restauriert

Orgelmaker Witteveen