Maarschalkerweerd kerkorgel

Maarschalkerweerd kerkorgel 1905, Wijk aan Zee, restauratie

Dit orgel is met behulp van vrijwilligers gerestaureerd.

Maarschalkerweerd church organ, restored
Maarschalkerweerd Kirchenorgel, restauriert

Orgelmaker Witteveen