Knipscheer Kerkorgel Heemskerk

Knipscheer Kerkorgel Heemskerk, groot onderhoud

Dit orgel is met behulp van vrijwilligers onderhouden.

Knipscheer church organ, restored
Knipscheer Kirchenorgel, restauriert

Orgelmaker Witteveen