Fonteyn en Van Gaal kerkorgel

Fonteyn en Van Gaal Kerk kerkorgel 1960, Velzen-Noord, herplaatsing en restauratie

Dit instrument heeft een electropneumatische traktuur.

Fonteyn en Van Gaal church organ, restored
Fonteyn en Van Gaal Kirchenorgel, restauriert

Orgelmaker Witteveen