Flaes Kerkorgel 1874, Westbroek

Flaes Kerkorgel 1874, Westbroek, groot onderhoud

Dit is een van de grootste Flaesorgels.

Flaes church organ, restored
Flaes Kirchenorgel, restauriert

Orgelmaker Witteveen