Welcome at the website of organ maker Witteveen

R.R. Witteveen organmaker makes box organs and continuo organs. He also is specialised in the maintenance of church organs and reed organs.
Witteveen orgelmaker heeft zich bekwaamd in het vervaardigen van mechanische kerkorgels en kistorgels. Tevens verzorgt hij het onderhoud van kerkorgels en harmoniums.

Orgelmaker Witteveen